روان کننده Sure Level مدل 201

شور پلاست 201 روانسازی است برپایه لیگنو با هدف ایجاد روانی و تاخیردرگیرایی به مدت مورد نیاز در بتن.

Give a Name

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات فنی

شکل ظاهری: مایع

رنگ: قهوه ای تیره

مقدار کلر:طبق استاندارد

 1/21  g/ml :چگالی

نحوه و میزان مصرف

نحوه مصرف:

محصول  Sure Plast 201 را می توان مستقیماً به بتن آماده افزود ، یا آن را با مقداری آب مخلوط کرده و به بتن اضافه کرد. هیچ گاه نباید این محصول مستقیماً به مخلوط خشک اضافه شود.

میزان مصرف:

میزان مصرف این محصول از 0/2 تا حداکثر 0/5 درصد به نسبت وزن سیمان می باشد.

درصورت نیاز به تاخیر طولانی درگیرش اولیه بتن ، می توان آزمایش تعیین میزان مصرف را با 0/7 درصد به نسبت وزن سیمان شروع نمود تا مدت زمان مورد نیاز تاخیر درگیرش را بدست آورد.

اطلاعات تکمیلی و نکات

اطلاعات تکمیلی:

استفاده این روانساز درهـوای گرم باعث بـه ایجاد تـاخیر درگیرش اولیه میباشد ، افـزایش مقـاومت بتن در مدت زمان کوتــاهی در مطابقت بــا اســتانـدارد ASTM C-494 TYPE A,B,D می باشد.

شور پلاست 201 باید پس از اضافه نمودن شن ، ماسه و آب و سیمان اضافه شده و هیچگاه به بتن خشک افزوده نشود.

نکات:

درصورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز ، امکان ایجاد هوای بیشتردر بتن می رود. درصورت بروز یخ زدگی ، می تواند پس ازذوب شدن و بهم زدن محتویات بشکه ، مورد استفاده قرارگیرد.