بلوک MPS ایران آرمه کو

Give a Name

تومان9,900

تومان9,900 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

MPS پانلی است به ضخامت 12mm که از عناصر معدنی و صنعتی با سیمان پرتلند 525 مسلح به مش با میلگرد 2/5 میلیمتری به ابعاد 50x25 cm به وزن حدود 3/5کیلوگرم برای تیرچه خرپایی و 66x52 cm به وزن حدود 4/5کیلوگرم برای تیرچه با جان باز (تیرچه کرمیت) تولید میگردد و جهت سپر دفاعی پلی استایرن سقفی در برابر حریق احتمالی بکار برده می شود. در این نوع اجرا، ضخامت بلوک پلی استایرن (فوم) از 25 cm به 20 cmو چگالی آن از 12 Kg/m3 به 9 Kg/m3تقلیل می یابد.