روشویی چینی کرد مدل دیسی روکابینتی

 • روشویی 100 ، 70 سانت روکابینتی دیسی
 • درجه یک
Give a Name

افزودن به لیست دلخواه

ویژگی های عمومی روشویی روکابینتی 70 سانتیمتر :

 • نوع روشویی : روکابینتی 
 • تعداد پانج : تک پانج
 • سایز روشویی : سانتیمتر 70
 • وزن : کیلوگرم 15.6
 • رنگ : لعاب سفید ساده
 • نوع بسته بندی : کارتن
 

ویژگی های عمومی روشویی رو کابینتی 100 سانتیمتر :

 • نوع روشویی : روکابینتی 
 • تعداد پانج : تک پانج
 • سایز روشویی : سانتیمتر 100
 • وزن : کیلوگرم 35
 • رنگ : لعاب سفید ساده
 • نوع بسته بندی : کارتن