بست سقفی پلی ران

بست سقفی پلی ران

با سایزهای قطر40، 50، 75،110،125،160 میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان2,163

تومان2,163 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

سایز – میلی متر

     كد كالا

      تعداد دركارتن

           40

086-040-01

           160
           50

086-050-01

           147
           75086-075-01            84
          110 086-110-01            47
          125

086-125-01

            30
          160086-160-01            25