بست دیواری پلی ران

بست دیواری پلی ران

با سایزهای قطر 50، 75،110،125،160 میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان2,574

تومان2,574 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

سایز – میلی متر

    كد كالا

      تعداد دركارتن

            50

086-050-00

            144

            75

086-075-00

             80
           110

086-110-00

             40
          125

086-125-00

             25
            160086-160-00             20