زانو 45 درجه پوش فیت معمولی پلی ران

زانو 45 درجه پوش فیت معمولی پلی ران

با سایزهای قطر 40،50،75،110،125،160،200 میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان3,146

تومان3,146 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

قطر اسميND) mm.)

       كد كالا          

      تعداد دركارتن

           40

732-040-45

           125
           50

732-050-45

           110
           75732-075-45            36
          110 732-110-45            16

           125

           160

732-125-45

732-160-45

            11

              5

          200732-200-45              1