سه راه 45 درجه پوش فیت معمولی پلی ران

سه راه 45 درجه پوش فیت معمولی پلی ران

با سایزهای قطر 40،50،75،110،125،160،200 میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان5,631

تومان5,631 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

قطر اسميND) mm.)

       كد كالا          

      تعداد دركارتن

           40

714-040-45

            72
           50

714-050-45

            50
           75714-070-45            16
          110 714-100-45             7

           125

           160

714-125-45

714-160-45

             4

             2

          200714-200-45             1