تبدیل پوش فیت معمولی پلی ران

تبدیل پوش فیت معمولی پلی ران

با سایزهای قطر 50/40-75/50-110/50-110/75-125/110-160/125-200/160 میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان3,699

تومان3,699 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

قطر اسميND) mm.)

       كد كالا          

      تعداد دركارتن

         50/40  713-050-4          127
         75/50

713-070-50

          108
        110/50713-100-50           40
        110/75 713-100-70           40

       125/110

       160/125

713-125-10

 713-160-12

           20

           12

       200/160713-200-16             1