درپوش تست پوش فیت معمولی پلی ران

درپوش تست پوش فیت معمولی پلی ران

با سایزهای قطر 40،50،75،110،125،160میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان821

تومان821 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

قطر اسميND) mm.)

       كد كالا          

      تعداد دركارتن

             40 781-040-00
        536
             50

781-050-00 

        336
             75
781-070-00        130
            110  
781-100-00         92

            125  

            160

781-125-00

 781-160-00

         53

         32