لوله های دو سر سوکت پوش فیت معمولی پلی ران

لوله های دو سر سوکت پوش فیت معمولی پلی ران

با سایزهای قطر 40،50،75،110،125،160،200 میلی متر

می توانید در کشوی سمت چپ سایز آن را انتخاب نمایید

Give a Name

تومان4,708

تومان4,708 به ازای هر عدد

افزودن به لیست دلخواه

قطر اسميND) mm.)

       طول

  كد كالا

  40
 

50

702-040-05

 

100

702-040-10

 

200

702-040-20

 

300

702-040-30

قطر اسميND) mm.)

 طول

     كد كالا

   50

50

702-050-05

 

100

702-050-10

 

200

702-050-20

 

300

702-050-30

قطر اسميND) mm.)

طول

كد كالا

 

50

702-070-05

    75

100

702-070-10

 

200

702-070-20

 

300

702-070-30

 

قطر اسميND) mm.)

طول

    كد كالا

 

50

702-100-05

   110

100

702-100-10

 

200

702-100-20

 

300

702-100-30

 

قطر اسميND) mm.)

         طول

       كد كالا

 

50

702-125-05

   125

100

702-125-10

 

200

702-125-20 

 

300

702-125-30

قطر اسميND) mm.)

طول

كد كالا

 

50

702-160-05

    160

100

702-160-10

 

200

702-160-20

 

300

702-160-30

قطر اسميND) mm.)

طول

كد كالا

 

100

702-200-10

   200

200

702-200-20

 

300

702-200-30