قلم فولادی ایران پتک

مقطع بیضی ، طول 40 سانتیمتری
Give a Name

افزودن به لیست دلخواه

 از فولادهای آلیاژی کروم-وانادیم ساخته می شوند              

نوک قلم ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ زنی می شود.

کاملاََ سخت کاری می شوند.

قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می شوند که در اثر اعمال ضربات ، قارچی شکل نشوند.

بدنه قلم ها رنگ می شوند.

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می شوند.